Az Aporok, a legjelentősebb háromszéki primor családok egyike, a székely székek közé beékelődő egykori Felső-Fehér vármegyei Altorján és környékén 1309-ben vásároltak birtokot. A család egykori középkori lakóhelye Mihály vajda bejövetele idejében (1600) elpusztult. Ezt Apor Lázár, Kézdiszék alkirálybírája építtette újra a 17. század első felében. Valószínűsíthető, hogy építkezései számár mintául a mára elpusztult, falképekkel díszített zabolai udvarház szolgált. Ekkor az udvarház három alápincézett „házból” (szobából), konyhából és kamrából állott. Az építkezést Apor András (Apor Lázár fia) fia fejezte be. Egy megmaradt feljegyzés szerint a házat 1651-ben festették ki. Apor István (1638-1704) a Thököly dúlást megsínylő udvarházat 1693-ban késő-reneszánsz stílusban átalakította. Építkezéseit két, vörös andezitból faragott, fogazatos, évszámos kő ajtókeret, a dél-nyugati szoba új boltozatának feliratos stukkódíszei, a pitvar falába beépített feliratos, az Apor és a Farkas családok kettős címerét tartalmazó (1696) feliratos és faragott márványtábla jelzi. Két újabb boltozott és stukkódíszes szobával és az alattuk lévő két pincehelyiséggel bővítette az épületet. Ekkor készült az udvarház szobáinak festett dísze is. A Kis palota nőalakos késő reneszánsz ablakbélletei 2004-ben kerültek feltárásra. Ugyanebből az időszakból származnak az épületben talált kőből faragott reneszánsz kályhalábak is.

Az emlékíró Apor Péter (1676-1752) közel fél évszázadon át lakta a kúriát, s feltételezhetően ő is végzett rajta módosításokat. Az ő idejében, az 1710-es évek derekán épült a ma is meglévő Gabonás ház.

Újabb, nagyobb méretű átalakításokat br. Apor Lázár cs. k. belső tanácsos és titoktartó végzett az épületen, aki rögtön az épület birtokba vétele után (1814) kijavíttatta tetőszerkezetét, a régi, nyitott tűzhelyű konyhát véglegesen felszámolta, módosított a szobák nyílásain és megépíttette az emeletes, klasszicista stílusú kőtornácot.

Az udvarházból br. Apor Pétert (1888-1982, Háromszék főispánja 1940 és 1944 között) 1947-ben kilakoltatták és az épületet államosították. Közel fél évszázadon keresztül az épületet a helyi állami gazdaság használta. 1989 után a kúria Apor Csaba révén visszakerült a család birtokába.

Familia Apor, una dintre cele mai semnificative familii din regiunea Trei Scaune, şi-a cumpărat moşii în anul 1309 în Turia de Jos, aflat pe teritoriul districtului Felső Fehér. Reşedinţa de odinioară a familiei, datând din Evul Mediu, a fost distrusă în timpul invaziei conduse de Voievodul Mihai (1600). Ea a fost reconstruită la ordinele magistratului regal Apor Lázár la începutul secolului al XVII-lea. Se presupune că modelul construcţiilor a fost casa din Zăbala, ale cărei pereţi erau decorate cu picturi murale, şi care, din nefericire, astăzi nu mai există.

Casa era formată din trei camere, fiecare având un subsol, o bucătărie şi o cămară. Lucrările de construcţie au fost terminate de fiul lui Apor András, fiul lui Apor Lázár. Potrivit unui document contemporan, casa a fost zugrăvită în anul 1651. Mai târziu, la ordinele şi sub supravegherea lui Apor István (1638-1704), casa a fost reconstruită în 1693 în stil renascentist (perioada târzie), deoarece fusese avariată în timpul descinderilor efectuate de oştile conduse de Thököly. Structura arhitecturală a casei poartă semnele contribuţiei lui Istvan: tocul de la uşă făcut din piatră, pe care s-a inscripţionat anul efectuării acestor lucrări, precum şi tăbliţa de marmură cu pajurele familiilor Apor şi Farkas ( 1696).

Mai târziu, clădirea a fost completată cu alte două camere prevăzute cu decoraţii stucco, fiecare având subsolul ei propriu. În această perioadă au fost lucrate şi elementele structurale decorative ale camerelor. În 2004, specialiştii au adus la lumina zilei elemente arhitecturale renascentiste cu ocazia restaurării ferestrelor din casă. Tot din această perioadă datează şi picioarele de sobă, cioplite din piatră.

Memorialistul Apor Péter (1676-1752) trăia în această casă timp de aproximativ 50 de ani. Se presupune că modificările ulterioare în construcţia casei, precum şi în ceea ce priveşte elementele decorative, i se atribuie lui. Casa Gabonás, care stă în picioare şi astăzi, a fost construită pe la mijlocul anilor 1710, perioadă care coincide cu şederea sa în casa Apor.

Alte transformări de mare anvergură au fost efectuate de către consilierul intern Apor Lázár. El a intrat în posesia casei în anul 1814, şi imediat după aceasta s-a apucat de reconstruirea acoperişului clădirii, a demolat bucătăria veche, ce avea vatră cu foc deschis, a modificat intrările camerelor şi a ordonat construirea prispei de piatră cu mai multe nivele în stil clasicist.

Apor Péter (1888—1982), un alt nume important îin istoria casei, a fost şpanul regiunii Trei Scaune între anii 1940 şi 1944. În anul 1947 el a fost evacuat din casă, iar aceasta din urmă a intrat în posesia statului. Timp de aproximativ 50 de ani, clădirea a fost folosită de către administraţia locală. După 1989, prin intermediul lui Apor Csaba, casa a reintrat în posesia familiei.

The Apor family is considered to be one of the oldest and most significant families in Háromszék; they bought a considerable amount of land in Altorja in 1309 (Altorja used to belong to Felső-Fehér District). The medieval residence of the family was destroyed when Prince Mihai`s army invaded Transsylvania in 1600. But later, in the first part of the 17th century, it was reconstructed on royal mayor Apor Lázár`s command, one of the most significant official personalities in the history of Kézdiszék. The model of the newly constructed residence might have been the mansion of Zabola decorated with wall-paintings that has been demolished. At that time the mansion was formed of three rooms, a kitchen and a pantry. Construction was finished under Apor András` guidance (Apor Lázár`s son). According to a document, the house was painted in 1651. Later, the mansion, which had undergone serious damages made during the armed attacks led by Thököly, was transformed in 1693 in late Renaissance style by Apor István (1638—1704). His constructions are signaled by stone doorframes with the year carved in them, the stucco decorations on the ceiling of the southwestern rooms, and by a marble, carved tablet that has and inscription and the coats of arms of the two families – the Apor and the Farkas (1696). He enlarged the building with two rooms decorated with stucco and two basements placed under the two rooms. It was this year when the painted decorations of the rooms were also made. The decorations of the windows representing the figures of some women were opened up in 2004. The feet of the ovens, made in Renaissance style,also date back to this period.

Memory-writer Apor Péter (1676--1752) used to live in this mansion for almost 50 years, and he presumably made some alterations on it. In the middle of the 1710s the house named Gabonás Ház, was built in the surroundings. Other significant alterations were made by Counsellor Apor Lázár, who repaired the roof immediately after acquiring the house. The old kitchen with open fire was transformed, the entrances of the rooms were modified, and he also built the multi-leveled porch in classical style.

In 1947 Apor Péter (1888-1982, Lord Lieutenant of Háromszék from 1940 to 1944) was evicted, and the building was overtaken by the state. For almost half a century the building was used by the local state farms. After 1989 the mansion became the property of the Apor family again, thanks to Apor Csaba.