Felső-Háromszék északkeleti részén, a Lemhény és Kézdialmás közötti síkságra benyúló Szent Mihály-domb tetején magas várfallal körülvett templomvár emelkedik. A két szomszédos falu szükségére és annak közös hasznára épült, de mivel mindkét településen újabb templom is épült, ezt csak nagyobb ünnepekkor, temetésekkor és Mindenszentek napján használják.
Az ovális várfallal övezett udvar közepén álló egyhajós torony nélküli teremtemplom a 15. század végén, a 16. század elején épült egy korábbi templom helyén. A gótikus épületet a rá következő századokban többször átalakították, de ebből a korból fennmaradtak a templomfal külső oldalainak támpilléreit borító gótikus esővetőkövek, valamint az alapzati rész faragott párkánya. Ugyancsak ebből a korszakból való a diadalív felirata is: „Olimu erat Scriptum 1510”.

A legnagyobb méretű átépítésre 1777-ben került sor. Azóta ebben a barokk formájában áll. Ekkor húzták fel a csigavonal vezetésű, karéjos szoborfülkés oromfalát, valamint ennek kicsinyített mását ugyanazon oldal portikuszának oromzatára.
A várfal keleti oldalán nyíló harangtornyot barokk hagymakupolával koronázták. Északi és deli oldalon a várfalat egy-egy félkör alakú, többszintes torony erősíti. A várfal udvar felőli részéről , szabályos közönként , alacsonyan elhelyezett lőrések nyílnak. Valószínű, hogy maga a várfal is korábbi az 1777. évi barokk átépítésnél.

Pe creasta dealului Sfântul Mihail, care se întinde până în lunca cuprinsă între Lemnia şi Mereni (partea nordestică a ţinutului Trei Scaune), există o biserică-fortăreaţă înconjurată de ziduri înalte. A fost construită spre a servi nevoile religioase ale locuitorilor celor două sate, dar pentru că în ambele sate s-au construit biserici, ea este folosită doar cu ocazia sărbătorilor religioase mai semnificative, a înmormântărilor şi a sărbătorii Sfinţilor Mucenici.

În mijlocul curţii împrejmuite de un zid cu formă ovală s-a construit o biserică fără turn, având un singur naos, pe la sfârşitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea, în locul unei biserici zidite mai demult. Clădirea construită în stil gotic a fost refăcută de mai multe ori în cursul secolelor, dar există până astăzi evidenţe arhitecturale care s-au păstrat din acea perioadă, cum ar fi: pietrele gotice care susţin coloanele peretelui exterior, precum şi cornişa cioplită a bazei clădirii. Tot din această perioadă datează şi inscripţia arcului de triumf: „Olimu erat Scriptum 1510”.

Cea mai semnificativă reconstruire datează din anul 1777. Atunci a căpătat biserica forma barocă finală.

Clopotul - turn al peretelui estic a fost decorat cu o cupolă caracteristică stilului arhitectural baroc. În partea nordică şi sudică, biserica este fortificată cu turnuri în formă de semicerc, fiind alcătuite din mai multe nivele. Dinspre curte,în zidul bisericii, se deschid creneluri aşezate la o distanţă regulată unul faţă de celălalt. Este posibil, ca zidul fortăreţei să fi fost construit mai demult, înainte de reconstrucţia din 1777.

In the northeastern part of Felső Háromszék, on the top of Saint Michael hill stretching onto the plateau located between Lemhény and Kézdialmás, there is a fortress church surrounded by high walls. It was built to be used by two neighbouring villages, and, as both villages had their own separate church, it was used only for celebrations of higher importance.

The church having no tower and only one nave, located in the middle of the courtyard, surrounded by oval-shaped walls, was constructed at the end of the 15th century or the beginning of the 16th century in the place where an older church stood formerly. The Gothic building had been rebuilt for several times during the following centuries, but some stylistic elements dating back to the centuries mentioned have survived such as the stones covering the external buttresses of the walls, and the carved gallery of the base. The inscription of the triumphal arch -„Olimu erat Scriptum 1510”- also dates back to this period.

The most important process of reconstruction took place in 1777. Ever since then, the church has preserved its Baroque form.

The bell tower located on the eastern side of the wall was crowned with a Baroque dome. The wall is reinforced with multi-leveled towers on its northern and southern parts. In the wall, there are holes placed in its lower part, which open from the inside. In fact, the wall of the fortress might have been built prior to the Baroque reconstruction in 1777.