A közigazgatásilag Sepsiszentgyörgyhöz tartozó települést az 1332-es pápai tizedjegyzék Kylien néven említi. Neve feltehetően Szent Kiliántól ered. Első temploma román stílusban épült és a 15. század végén gótikus alakot kapott. Az egykor római katolikus, majd unitáriussá lett templom Sepsiszék egyik legjelentősebb műemléke. A templomkülsőn a gótikus stílusjegyek dominálnak: sokszögzáródású szentély, rendkívül hangsúlyos támpillérrendszer, valamint a kifejezetten gazdag kőfaragású mérműves ablakok. A remek vonalú gótikus kőkeretezésű déli kapu 1497-ből való. Az épületet kívül-belül értékes freskók díszítik. Az északi oldalfalon található a Szent László-legenda, melynek üldözési jelenete meglehetősen részletes. Baloldalt az egyaránt dárdákkal és pajzsokkal felszerelt. Sisakos és páncélos öltözetű magyar és kun sereg csap össze és ebből válik ki a leányrabló, hátrafelé nyilazó kun és az őt üldözőbe vevő glóriás László.

A déli falon az Utolsó ítélet szereplői a megmaradt apostolalakok, alattuk a Köpönyeges Madonna maradt meg a legépebb állapotban. A nyugati falfelület alsó részén Jézus kigúnyolásának, tövissel való koronázásának mozzanata azonosítható, ami alapján sejthető, hogy ebben a magasságban a szenvedéstörténet jelenetei sorakozhattak. A külső falfelületen a Kánai mennyegző jeleneteinek töredékei tekinthetők meg.

Aşezământul, ce aparţine de Sfântu Gheorghe din punct de vedere administrativ, a fost pomenit în registru papal în 1332 sub denumirea Kylien. Se presupune că denumirea sa provine din numele Sfântului Kilian. Prima biserică a aşezământului a fost construită în stil romanesc, ffind reconstruită în stil gotic spre sfârşitul secolului al XV-lea. Biserica romano - catolică de odinioară, care ulterior a devenit unitariană, este una dintre cele mai renumite monumente din ţinutul Trei Scaune. În partea exterioară a bisericii predomină elementele stilistice gotice, cum ar fi poarta sudică prevăzută cu cercevea de piatră, care datează din 1497.

Atât exteriorul cât şi interiorul bisericii sunt decorate cu fresce de o mare valoare artistică. Pe peretele nordic, vizitatorii pot vedea secvenţe detaliate din fresca Legendei Sfântului Ladislău. Pe partea stângă se află o altă secvenţă, reprezentând cele două armate - cea maghiară şi cea cumană – luptându-se, iar din ceata soldaţilor iese în evidenţă figura unui soldat cuman, răpind o fată maghiară, precum şi figura viteazului László, aflându-se pe urmele răpitorului. Pe partea sudică se văd figurile apostolilor, sub această frescă se află secvenţele picturii cu numele Madona în manta, care s-a păstrat într-o stare foarte bună. În partea inferioară a peretelui vestic vizitatorii pot vedea scena care reprezintă batjocorirea, respectiv încoronarea cu coroana făcută din ghimpi a lui Isus, ceea ce ne conduce la ideea că în această parte se pot vedea secvenţe care reprezintă suferinţele Mântuitorului. În exterior se află rămăşiţele scenei numite Nunta din Canaan.

The settlement, which belongs to Sepsiszentgyörgy from administrative point of view, was mentioned as Kylien in the papal register in 1332. Its name supposedly comes from that of Saint Kilian. The first church of the settlement was built in Romanesque style; it was completed with Gothic elements at the end of the 15th century. The former Catholic, later Unitarian church is one of the most significant monuments in Sepsiszék. As for the stylistic elements that decorate the building, their great majority is represented by Gothic ones: the multi-angled sanctuary, the exquisitely reinforced system of pillars as well as the windows with rich and varied stone-work. The southern Gothic gate, framed by stone, dates back to 1497. Both the external and internal parts of the church are decorated by valuable wall paintings. On the northern wall of the church there is a detailed sequence of the Legend of Szent László, which presents a famous chase. On the left side there is another sequence presenting the Hungarian and Kuhn armies while fighting against each other. Visitors can remark the figure of the Kuhn soldier that is kidnapping a maiden as well as the glorious character of László chasing the kidnapper.

On the southern wall there is the wall painting that represents Doomsday, on which the best conserved figures are those of the apostles. Under it visitors can see the wall painting of the Caped Madonna. On the western wall there is another sequence that presents Jesus Christ’s persiflage and his coronation with a crown made of thorns. On the external wall visitors can see the sequence of the wedding in Kanaan.