A Kézdiszentlélek és Kiskászon között magasodó Perkő-hegy (719 m) igazi kilátóhely. Már messziről magára vonja a figyelmet a tetején fehérlő, 13. századinak tartott négykarélyos, késő román kori Szent István-kápolna. Négyszögletes, de mindegyik falában félköríves karéjjal kialakított kupolás épület, mind a négy karéja fölött huszártoronnyal. A középső teret fedő kupolán elhelyezett huszártoronnyal együtt így öt tornya van a kápolnának. Elhelyezése pontosan keletelt, a nyugati karély kőből faragott kapuzata a templom stílusától teljesen elüt. Egyenes felső záródása van, amelyet két reneszánsz díszítésű féloszlop tart. A portálé szemöldökgerendáját Kálnoky Sámuel és neje Lázár Erzse neveinek kezdőbetűi, a két család címere, a Kálnokyak latin nyelvű jelmondata -Non est mortale quod opto- és az 1686-os évszám díszíti.
A déli karéj közepén van a rotunda egyetlen ablaka, melytől nyugatra és kissé lejjebb egy másik, befalazott is jól kivehető. A kápolna anyaga terméskő és tégla vegyesen, a kupoláké és a huszártornyoké tisztán tégla. A falvastagság 85 cm. Tetőzete ma vörösre festett bádog, korábban valószínűleg fazsindelyes lehetett. Padlózata kváderkő.

Az egyszerű templombelső egyetlen dísze a keleti apsziban az 1990-es években feltárt, valószínűleg az 1600-as években készült freskó, amelyen Szent István király, Szent Imre herceg, Szent László és Szent Gellért püspök azonosítható.
Ma a Perkő Háromszék legtöbbek által látogatott búcsújáró helye. Augusztus 20-án több ezer ember hallgatja végig a kápolna melletti szabadtéri oltárról celebrált ünnepi misét.

Muntele Perkő (719 m) se află între Sânzieni şi Casinul Mic, oferă o panoramă inedită a împrejurimilor. Din depărtare se pot vedea cele cinci turnuri ale capelei Sfântul Ştefan, construită în secolul al XIII-lea în stil romanesc. Pe faţadă se pot vedea iniţialele lui Kálnoky Sámuel şi ale soţiei sale Lázár Erzse, pajurele celor două familii precum şi motoul familei Kálnoky: --Non est mortale quod opto (1686).

Capela a fost construită din cărămidă şi piatră, rotunda are o singură fereastră din sticlă, şi una, care fusese zidită. Pereţii au o grosime de 85 cm. Acoperişul capelei este făcut din tinichea vopsită cu roşu, care probabil a înlocuit primul material de construcţie, şindrila. Podeaua este făcută din piatră.

Singurul element decorativ al interiorului simplu al bisericii este fresca pictată mai mult ca sigur în anii 1600, pe care vizitatorii pot vedea figurile regelui Sfântul Ştefan, cea a prinţului Sfântul Emeric şi a episcopului Sfântul Gellért. Fresca fost adusă la lumina zilei în anii 1990.

Astăzi, muntele Perkő este locul de pelerinaj cel mai frecventat din ţinut. În data de 20 august, mii de oameni ascultă slujba religioasă celebrată lângă altarul ridicat în aer liber lângă biserică.

Mount Perkő (719 m), located between Kézdiszentlélek and Kiskászon is considered to be a genuine scene of observation. Chapel Saint Stephen, built on its peak in the 13th century in late Romanesque style, draws the onlookers` attention from a considerable distance. It is a rectangular building provided with several domes and towers. On the facade of the porticos there are the initials of Kálnoky Sámuel and his wife Lázár Erzse , the coats of arms of the two families as well as the motto of the Kálnoky family - Non est mortale quod opto. Visitors can also see the year 1686 carved into the wall.

The rotunda has a single open window, but nearby another one is walled up one. The chapel was made of brick and rubble, whereas during the construction of the towers and domes the only material used by the builders was brick. The wall is 85 cm thick. Its roof is made of tin painted in red, which probably replaced the former building material which was wooden shingle. The floor of the building is made of stone.

The only decoration of the relatively simple inside is a wall painting made in the 1600s, which was opened up in the 1990s in the eastern part of the chapel. On it one can identify the figures of King Szent István, Szent László and Bishop Saint Gellért.

Nowadays Perkő is the most visited place of pilgrimage in Háromszék. On 20th August thousands of people listen to the holy mass held at the outdoors altar.